Offshore

Genom forsknings,- och utvecklingsarbete har vi tagit fram Power Jaws -en unik produkt för offshorebranschen.

Livslängd och prestanda på borrör ökas betydligt, färgkoordinering och den patenterade lås-konstruktionen säkerställer borroperationen.

Power Jaws™ används redan nu av de flesta stora oljebolagen.