Miljö & arbetsmiljö

Totech är beläget i det natursköna Dalsland, några hundra meter från vackra Laxsjön. Det kanske påverkar oss lite  extra och motiverar oss till att ha en stark miljöinriktad policy.

 

Totech har miljön och arbetsmiljö i fokus.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Allt avfall källsorteras och vårt metallskrot återvinns. Verksamheten anpassas för att värna om miljön i alla led.

 

ISO 14001:2004, ISO 18001:2007