CNC

CNC-bearbetning

Bearbetningen sker huvudsakligen i våra CNC-styrda maskiner, från enkla 2D-bearbetningar till komplexa 5-axliga program. Maskinparken servas kontinuerligt och vi använder oss av den senaste tekniken. Vi har kompetensutveckling löpande.